Print

Press releases in Swedish

2015 September 21

Dotterbolag till Misen Energy AB (publ) tar i drift fyra booster compressor stations

Under september 2015 har Joint Activity (JA) som drivs av LLC Karpatygaz, ett dotterbolag till Misen Energy AB (publ), tagit i drift fyra Booster Compressor Stations (BCS) i Ukraina. Detta möjliggjordes av att investeringsprogrammet återupptogs, vilket Misen Energy AB (publ) har informerat om i tidigare pressmeddelanden.

För närvarande driver JA sju BCS i Ukraina som stabiliserar och upprätthåller nödvändiga drifttryck inom tillhörande gas- och kondensatfält och medför ytterligare produktion av gas och kondensat till JA.

De fyra BCS som driftsattes i september 2015 är: Khrestishchenska (Charkivregionen), Letnyanska and Svydnitska (Lvivregionen) och Abazivska (Poltavaregionen).

Khrestyshchenska BCS består av Titan 130 CS gasturbiner tillverkade av Solar Turbines International Company (USA) som omfattar fyra enheter med en sammanlagd kapacitet om 60 MW. JA:s totala investering i detta projekt uppgår till 135 300 TUSD (919 200 TSEK enligt historisk valutakurs). Khrestyshchenska BCS är den största anläggningen av sådant slag i Ukraina, och stödjer i princip upp till en fjärdedel av den Ukrainas totala inhemska produktion av naturgas.
Verksamheten vid Khrestyshchenska BCS kommer att möjliggöra en nivå av naturgasproduktion inom åtta fält på 4,65 miljarder kubikmeter (bcm) per år och säkerställa ytterligare produktion av gas till JA i storleksordningen 200 miljoner kubikmeter (mmcm) per år.

Letnyanska BCS består av Ariel gaskompressoraggregat och Caterpillarenheter (USA) levererade av Propak Systems LTD (Kanada) och har ensammanlagd kapacitet om 1,23 МW. JA:s totala investering i detta projekt uppgår till 6 100 TUSD (41 200 TSEK). Verksamheten vid Letnyanska BCS kommer att upprätthålla nödvändiga drifttryck inom Letnyanskefältet och det angränsande Oparskefältet och medföra ytterligare naturgasproduktion till JA uppgående till 9 mmcm per år.
Ett block för dehydratisering av gas har installerats vid Letnyanska BCS, vilket kommer att förbättra kvaliteten av naturgas som levereras till PJSC Ukrtransgas huvudgasledningar.

Svydnytska BCS består av Ariel gaskompressoraggregat och Caterpillarenheter (USA) levererade av Propak Systems LTD (Kanada) med en sammanlagd kapacitet om 0,86 МW. JA:s totala investering i detta projekt uppgår till 4 800 TUSD (33 100 TSEK). Verksamheten vid Svydnytska BCS kommer att upprätthålla nödvändiga drifttryck inom Svydnytskefältet och medföra ytterligare naturgasproduktion till JA uppgående till 7,5 mmcm per år.

Abazivska BCS består av Ariel gaskompressoraggregat och Caterpillarenheter (USA) levererade av Propak Systems LTD (Kanada) med en sammanlagd kapacitet om 0,79 МW. JA:s totala investering i detta projekt uppgår till 5 300 TUSD (35 500 TSEK). Verksamheten vid Abazivska BCS kommer att upprätthålla nödvändiga drifttryck inom Abazivske- och Sementsivskefälten och medföra ytterligare naturgasproduktion till JA uppgående till 7 mmcm per år.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North Stockholm.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Consensus Asset Management AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back