Print

Press releases in Swedish

2014 November 28

Rapport från Q3 2014 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information Q3 2014 rapporten från Misen Energy AB (publ) som offentliggjordes idag, den 28 november 2014. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på svenska och engelska på bolagets hemsida: http://misenenergy.se/en/main/investors/reports.

  • Daglig produktionsnivå är oförändrad jämfört med i november 2013
  • Total produktion under januari – september 2014 har ökat med 1,6% jämfört med samma period 2013
  • Koncernens rörelseresultat har ökat med 31% jämfört med Q3 2013 medan koncernens nettoomsättning har ökat med 31% jämfört med Q3 2013
  • Ackumulerad vinst per aktie är 1,9% lägre än under Q3 2013
  • JA blev fullt inkluderat i gasbalansen på månadsbasis för sin pågående produktion och fick även möjlighet att sälja en del av den gas som tidigare samlats i underjordiska lager


Januari – september 2014 (2013):

  • Koncernens rörelseresultat 149 730 TSEK (21 216 TSEK)
  • Koncernens nettoomsättning 323 556 TSEK (76 155 TSEK)
  • Vinst per aktie 0,55 SEK (0,09 SEK)

Ackumulerad produktion:
                                                  Under Q3 2014               Under Q3 2013     
Naturgas (mmcm)                               515                                  507För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:    goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydubovannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq Stockholm First North är Consensus Asset Management AB (tidigare Thenberg & Kinde Fondkommission AB).
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back