Print

Press releases in Swedish

2013 November 29

Rapport från Q III

Misen Energy AB (publ)

 • Produktion har ökat 118 % jämfört med september 2012
 • Omsättning har ökat 42 % jämfört med september 2012
 • Ackumulerad vinst per aktie 19 % högre än 2012
 • Fortsatta problem med att inte accepteras i gasbalansen. Detta kan ha en betydande effekt på rörelseresultatet och kassaflödet i det korta perspektivet och leda till svårigheter att i tid betala nuvarande och framtida kostnader och skulder.
 • Ett brev har skickats in till Ukrainas Minister för Energi- och Bränsleindustri
 • Reservrapporten visar avsevärt större reserver

Juni – september

 • Koncernens rörelseresultat MSEK 21 (MSEK 90)
 • Koncernens nettoomsättning MSEK 76 (MSEK 133)
 • Vinst per aktie SEK 0,10 (SEK 0,50)

Januari – september

 • Koncernens rörelseresultat MSEK 297 (MSEK 253)
 • Koncernens nettoomsättning MSEK 598 (MSEK 421)
 • Vinst per aktie SEK 1,60 (SEK 1,35)

Ackumulerad produktion:
                            Q3 2013   31 dec 2012    Q3 2012     31 dec 2011
Naturgas (mmcm)    507            343                233               153

Fullständig delårsrapport för tredje kvartalet 2013 är publicerad på bolagets hemsida (http://misenenergy.se/en/main/investors/reports_se/delarsrapporter) och tryckt version kan beställas på info@misenenergy.se.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD


Tel.: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se
            info@misenenergy.se

 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, Karpatygaz LLC, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina.  Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ)’s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och Karpatygaz LLC (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgazvydubovannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraina. Värdet av dessa tillgångar bedöms betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

 

« Back