Print

Press releases in Swedish

2013 October 8

Fortsatta svårigheter med försäljningen av naturgas. Misen Energy (publ) är sen med skattebetalningar i Ukraina


Misen Energy AB (publ) och dess dotterbolag i Ukraina fortsätter att möta svårigheter beträffande processen för försäljning av lokalt producerad naturgas. All naturgas som produceras, transporteras, lagras samt når slutkund registreras månatligen av det ukrainska statliga bolaget Naftogaz Ukraine i ett slags avräkningssystem (gas balance). Som meddelades i juni, har det sedan Q2 2013 noterats vissa tecken på oregelbundenhet beträffande denna process, vilket föranledde många förseningar med bekräftelser av kundorder och betalningar till bolaget.

Misen har inte ingått i avräkningssystemet för augusti - september och har därmed nödgats att tillsvidare placera all sin producerade naturgas i underjordiska lager. Detta mönster noteras fortsätta även i oktober. Då Misen inte har kunnat sälja sina produktionsrättigheter, har bolaget kommit i dröjsmål med betalningar till sina entreprenörer och leverantörer. Från och med oktober är Misen sen med skattebetalningar, främst avseende skatt på utvinning av naturtillgångar samt moms.

Som det har rapporterats, har Misens produktion under första halvåret 2013 varit högre än beräknat. Åtgärder har vidtagits för att lösa frågan av bolagets inkluderande i avräkningssystemet för kunna nå slutresultatet för 2013 som planerat.

 

För ytterligare allmän information kontakta:

Tore I. Sandvold, styrelseordförande

Telefon: +46 31 759 50 70
E-mail: info@misenenergy.seMisen Energy AB (publ) (tidigare Svenska CapitalOil AB(publ)) (”Bolaget”) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North. Under 2011 förvärvade Bolaget Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01% av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina.  Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Bolagets helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.
Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Bolaget. Syftet med Partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram.

Bolaget har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på NasdaqOMX First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB. För ytterligare information se www.misenenergy.se

« Back