Print

Press releases in Swedish

2013 June 28

Misens styrelse utser revisions- och ersättningsutskottskommittéer


På Misen Energy ABs styrelsemöte den 26 juni tillsatte styrelsen revisions- och ersättningskommittéer  inom styrelsen.

Revisionskommittén utgörs av:

  • Dimitrios Dimitriadis som ordförande
  • Knud Nørve som medlem
  • Sergiy Petukhov som medlem


Ersättningskommittén består av:

  • Hans Lundgren som ordförande
  • Tore I. Sandvold som medlem
  • Andrius Smaliukas. som medlem

De största aktieägarna i Misen Energy AB kommer att föreslå Årsstämman 2014 att utse en nomineringskommitté bestående av Sergey Probylov som ordförande och som medlemmar Tore I. Sandvold, Dimitrios Dimitriadis och Sergiy Petukhov.
Fram t o m Årstämman 2014 har de största aktieägarna bett samma personer att fungera som nomineringskommitté och således framlägga de förslag som åligger nomineringskommittén inför Årsstämman 2014

För ytterligare information kontakta:

Göran Wolff, VD

Telefon: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-mail: goran@misenenergy.se

Misen Energy AB(publ) (tidigare Svenska CapitalOil AB(publ) ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni  2007 på NasdaqOMX First North.  
Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina.  Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.
Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram.
Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB.
För ytterligare information se www.misenenergy.se

« Back