Print

Press releases in Swedish

2013 May 2

Offentliggörande av årsredovisningen för Misen Energy AB (publ) 2012 och fullmaktsformulär till årsstämman

Årsredovisningen för 2012 publiceras i dag på engelska och svenska på Bolagets hemsida (hämta det här).

Fullmaktsformulär för årsstämman finns också för nedladdning från hemsidan (hämta det här).

Fullmaktsformulär, årsredovisningen och revisionsberättelsen samt övriga handlingar som skall framläggas på årsstämman hålls vidare tillgängliga hos Bolaget på Engelbrektsgatan 32, SE-411 37, Göteborg och på Bolagets hemsida www.misenenergy.se tre veckor innan stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

 

För ytterligare information kontakta:

Göran Wolff, VD

Telefon: +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-mail:   goran@misenenergy.se

 

Misen Energy AB(publ) (tidigare Svenska CapitalOil AB(publ) ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni  2007 på NasdaqOMX First North.  
Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina.  Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.
Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram.
Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB.
För ytterligare information se www.misenenergy.se

« Back