Print

Press releases in Swedish

2013 April 22

Kallelse till Årsstämma i Misen Energy AB (publ) och ändrat publiceringsdatum för årsredovisningen 2012

Aktieägarna i Misen Energy AB (publ), org nr 556526-3968, (Bolaget) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2013 kl.09:00. Stämman hålls på adress:
Baker & McKenzie Advokatbyrå, Vasagatan 7, vån 8, 101 23 Stockholm.

Den kompletta kallelsen bifogas och finns även på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och kungörs den 23 april i POST- och INRIKES TIDNINGAR samt meddelas att kallelse skett genom annons i Dagens Industri den 24 april.

Offentliggörandet av årsredovisningen 2012 genom publicering på Bolagets hemsida på svenska och engelska kommer att göras torsdagen den 2 maj i stället för som tidigare meddelats på hemsidan den 8 maj. Kalendariet på hemsidan kommer att uppdateras till detta datum.

 

För ytterligare information kontakta:

Göran Wolff, VD

Telefon: +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-mail:   goran@misenenergy.se


Misen Energy AB(publ) (tidigare Svenska CapitalOil AB(publ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni  2007 på NasdaqOMX First North.  
Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina.  Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.
Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram.
Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB.
För ytterligare information se www.misenenergy.se

 

« Back