Print

Press releases in Swedish

2012 October 9

Ny VD utsedd i Misen Energy AB (publ)

Leif Larsson, VD, har beslutat att lämna Misen Energy AB (publ), med verkan fr.o.m. 9 oktober 2012, och ta en ny position i ett annat företag. Styrelsen har mot bakgrund av detta utsett Göran Wolff att ersätta Leif Larsson som bolagets verkställande direktör fr.o.m. den 1 oktober 2012 tills vidare.

Göran Wolff har tidigare erfarenhet från arbete med internationell vägmarkeringsverksamhet och verkstadindustri. Göran Wolff är f n CFO i Misen Energy AB och har tidigare arbetat på AB Geveko.

Insatser görs för att försöka hitta en permanent VD för Misen Energy AB (publ).

För att undvika missförstånd och med hänvisning till det pressmeddelande som publicerades den 28 augusti 2012, kvarstår Tore Sandvold som arbetande styrelseordförande och koncernchef.


För ytterligare information, kontakta:

Göran Wolff, VD  
telefon 031 – 759 50 72   
mobil 0709 – 45 48 48  
e-post goran@misenenergy.se

 

« Back