Print

Press releases in Swedish

2020 March 13

Misen Energy sluter ytterligare ett finansieringsavtal

13 mars 2020 undertecknade Misen Energy AB (publ) ett finansieringsavtal med en ny finansiell partner, genom detta stärks Misen Energys finansiella postition avseende den pågående SCC skiljedomsprocessen. Den nya finansiella partnern är en USA-baserad  affärsman, Edvardas Jatautas, som kommer att finansiera Misen i kombination med det tidigare finansieringsavtalet med Powerful United Limited.

Enligt finansieringsavtalet har Misen Energy AB (publ) rätt at lyfta 1 miljon EUR för att finansiera den svenska verksamhetenoch den pågående skiljedomsprocess som inletts av JSC Ukrgazvydobuvannya i juli 2016. Om Misen Energy AB beslutar att använda den nya kreditfaciliteten skall bolaget återbetala  en avgift  lika med det utnyttjade beloppet plus det utnyttjade beloppet multiplicerat med tre. Powerful United Limited, en part i det tidigare finansieringsavtal som slöts i november 2018 med Misen Energy AB (publ), har företrädesrätt att tillhandahålla finansiering till Misen Energy AB (publ).
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I september 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2020 kl. 16:00 CET.

« Back